ÜDVÖZÖLJÜK AZ
AQUAFLUOSENSE PROJEKTNÉL!

NVKP_16-1-2016-0049

Komplex vízminősítést in situ megvalósító, közvetlen és immunfluoreszcencián, valamint optikai és lézeres plazma-színképelemzésen alapuló, moduláris, érzékelő- és műszercsalád kifejlesztése, továbbá az alkalmazási területek kutatása

Kutatási program

Természetes felszíni vizek, a mezőgazdaságban alkalmazott vízállomány (pl. öntözővizek) és szennyvizek in situ komplex minősítését megvalósító, moduláris érzékelő- és műszercsalád kifejlesztését tervezzük végrehajtani. A műszercsalád újdonságtartalmát a közvetlen és immunfluoreszcencián alapuló mérési elvek és technikák, valamint az optikai és a lézeres spektroszkópia együttes, moduláris alkalmazása adja.

Ezen belül a kutatási feladatok röviden a következők:

(1) szabványos és akut környezeti problémát jelentő vízszennyezők analitikai kimutatásának alternatív fluoreszcencia vagy egyéb, közvetett optikai spektroszkópián alapuló mérésével történő kiválthatóságának kutatása, a kifejlesztett módszerek validálása;

(2) a fluoreszcenciamérésen alapuló módszer kibővítése alapvető vízminőségi paraméterek mérésére;

(3) moduláris, beágyazott számítógépes környezetben üzemelő intelligens szenzorok fejlesztése meghatározott vízszennyezők kimutatására;

(4) az intelligens szenzorok adatait befogadó informatikai rendszer (hardver és szoftver) kifejlesztése;

(5) technológiatranszfer a gyártó partner felé;

(6) adott, komplex vízminősítési probléma megoldására szolgáló műszer-prototípus megépítése és beüzemelése;

(7) analitikai és biológiai mintavételezések végzéséhez szükséges kiegészítő eszközök kialakítása;

(8) a mérési technológia hatékonyságának demonstrálása megválasztott vizes élőhelyen, a helyi ökológiai paraméterek figyelembe vételével.